AUDIT ENERGETIC

SERVICII

Auditul energetic este procedura sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri, de identificare şi de cuantificare a măsurilor pentru realizarea unor economii de energie, precum şi de raportare a rezultatelor.

În urma procesului de audit energetic, se eliberează un Certificat de performanţă energetică a clădirii, un document care conţine informaţii despre performanţa energetică a clădirii auditate, detalii ale caracteristicilor construcţiei şi a instalaţiilor termice – încălzire/ climatizare ambientală, apă caldă furnizată, ventilaţie naturală/mecanică – rezultate înainte şi după procesul de reabilitare termică.

Certificatul de performanţă energetică a clădirii se poate elibera în urma unui proces de audit energetic în scop de vânzare-cumpărare sau închiriere, sau în cadrul procesului de audit energetic în scopul reabilitării termice a clădirii.


SCOP

Scopul unui audit energetic este acela de a măsura consumul de energie şi pierderile de căldură, eficienţia încălzirii, a ventilaţiei şi a aerului condiţionat.


PROCEDURA

Procesul de auditare energetică a unei clădiri se realizează în următoarele etape:

 • Evaluarea performanţei energetice a clădirii de referinţă în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie – instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de consum, ventilare, climatizare, iluminat);
 • Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora;
 • Întocmirea raportului de audit energetic.

TARIF

Tarifele depind de tipul construcţiei, de suprafaţa desfăşurată, dar şi de complexitatea sistemelor.


LEGISLATIE

 • Ordinul 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare;
 • Legea 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
 • Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;
 • Legea 372/2005 privind performanţa energetică în clădiri;
 • OUG 63/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
 • OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
 • O.U.G. nr.75/1999, republicata privind activitatea de audit financiar, aprobata prinLegea 133/2002;

 • Legea 672/2002privind auditul public intern;

 • O.U.G. Nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern;

 • O.U.G. nr.90/2008, privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Legea nr. 278/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;

 • Legea nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar;

 • H.G. nr. 433/2011 privind Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania;

 • Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizare aactivitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati si pentru modificarea altor acte normative.