EVALUARI/REEVALUARI IMOBILIARE

SEVICII

Prin evaluare, in sensul definitiei din O.G. 24/2011, se intelege activitatea de estimare a valorii, materializata intr-un inscris, denumit raport de evaluare, realizata de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele specifice acestei activitati si cu deontologia profesionala.


SCOP

Printre scopurile posibile ale evaluarii se inscriu:

 • vanzarea/cumpararea unui bun;
 • fuziuni si schimburi de proprietati;
 • reevaluarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice conform ordinului 3471/2008;
 • evaluarea pentru restituirea proprietatilor (Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei si normele de aplicare ale acesteia, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile);
 • evaluarea pentru expropriere (Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local).

PROCEDURA

Documentarea asupra proprietatii imobiliare de catre evaluatorul imobiliar:

 • identificarea proprietatii imobiliare;
 • identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii;
 • stabilirea scopului evaluarii si tipul de valoare care trebuie determinata;
 • vizitarea fizica a proprietatii de evaluat, efectuarea de fotografii atat la interior, cat si la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietatii (titlul de proprietate, actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, plan cadastral, autorizatie de construire).

Centralizarea si analiza datelor si informatiilor:

 • colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante;
 • se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, conditiile limitative si sursele de informare.

ELABORAREA UNUI RAPORT DE EVALUARE IMOBILIARA

Procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare, baza de evaluare - tipul de valoare, scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.


TERMEN DE EXECUTIE

Termenul de executie al unui raport de evaluare este de 60 zile.

Pentru situatii speciale lucrarea poate fi executata in regim de urgenta.


TARIF

Tariful pentru intocmirea raportului de evaluare se stabileste in functie de numarul de pozitii din lista de inventar.


LEGISLATIE

 • Ordinul 3055/29.10.2009 cu aplicare din 01.01.2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aduce anumite precizari privind evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii.

 • In scopul intocmirii situatiilor finanicare anuale, entitatile trebuie sa procedeze la inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

 • Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei.Fac obiectul evaluarii si imobilizarilor in curs de exectutie.

 • Legea 51/2003 coraborata cu HG 44/2004, actualizata in 28.08.2013.

 • Legea contabilitatii 82/1991 cu notificarile la zi.